Marka koncernu Continental.

ATE: odpowiedzialność

Nasza misja: zabezpieczyć przyszłość

Zrównoważone myślenie i działanie

Pragniemy również w przyszłości robić interesy, a nie interesy z przyszłością! Dlatego zrównoważone działania są w firmie Continental silnie umocowane w misji przedsiębiorstwa. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za środowisko i naszych pracowników. Czynimy wszystko, żeby jej sprostać: nasze zasady określają takie same standardy na całym świecie w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Materiały ekologiczne i zrównoważone produkty

  • produkcja bez azbestu począwszy od lat 80-tych
  • materiały cierne począwszy od lat 90-tych bez metali ciężkich – takich jak np. ołów i bez innych składników szkodliwych dla zdrowia

  • materiały cierne opracowane przed 1999 rokiem zostały zmienione zgodnie z wytycznymi m.in. dyrektywy EU 2000/53/WE

  • stosowanie wyłącznie ekologicznych materiałów w powłokach tarcz hamulcowych począwszy od 2006 roku

  • wprowadzenie do oferty regenerowanych zacisków hamulcowych

  • od 2010 roku prekursor we wprowadzaniu na rynek ceramicznych klocków hamulcowych ATE Ceramic o niewielkim pyleniu